سامانه آموزشی مهرآیین

به مرکز آزمون های آنلاین دبستان پسرانه مهرآیین خوش آمدید!

تذکر : ترجیحاً برای شرکت در آزمون های آنلاین از رایانه استفاده نمایید.

تذکر : تذکر : در صورت استفاده از فیلتر شکن، آن را قطع کنید.

همچنین مطمئن شوید اتصال اینترنت پایداری دارید تا هنگام برگزاری آزمون دچار مشکل نشوید.Powered by Testa 3.4.6 : Online Test Management System